?

L?POSUCT?ON AMEL?YATI NASIL YAPILIR?

Ameliyat hastane ko?ullar?nda lokal veya sedasyon anestezisi alt?nda yap?l?r. Yap?lacak b?lgelerin say?s?na ve büyüklü?üne g?re operasyon süresi de?i?kendir. Tek bir b?lgeye ?rne?in kar?n b?lgesine uygulanacaksa ortalama 45 dk sürer. Klasik Liposuction ameliyat?nda 3-4 mm lik kü?ük kesiler yap?larak ince kanüller ve vakum arac?l???yla planlanan b?lgelerden ya?lar al?n?r.

L?POSUCT?ON AMEL?YATI SONRASI SüRE??

Ameliyat sonras? size ?zel liposuction korsesi giydirilir. Bu korseyi 3 hafta kullanmakta fayda vard?r. Ameliyat sonras? genellikle rahat ge?er. A?r? kesici tabletle ge?ebilen minimal a?r?n?z olabilir. ?lk pansuman genellikle 3. günde yap?l?r. Erken d?nemde bir miktar ?i?lik ve morluk olabilir. Vaser liposuction olarak adland?r?lan yeni nesil ultrason dalgalar? kullan?lan liposuction tekni?i uygulanm??sa iyile?me ?ok daha konforlu olur. Ortalama 3 gün sonra i?inize d?nebilirsiniz. 10. Günden itibaren incelmeye ba?lad???n?z? farkedebilirsiniz. 3 hafta yürüyü? d???nda a??r spor yap?lmamal?d?r. Sonucun daha net g?rülebilmesi i?in 2 ay? beklemek gerekir.

SİZİ ARAYALIM MI?

Lütfen robot olmadığınızı doğrulayınız.

* Alanları zorunlu

Mesajınız gönderiliyor. Lütfen Bekleyiniz...

Sayın mesajınız başarılı bir şekilde elimize ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. İlginize teşekkürler.

İşlem sırasında bir hata oluştu! Lütfen tekrar deneyiniz.

Lütfen formdaki tüm alanları doldurunuz.

Andrea Leclair, the gucci replica mother of the man, who is handbags replica from British Columbia. He said she had been out of replica handbags with replcia watches uk her 44-year-old son, Kristian Lee Baxter, for rolex replica a month, according to the report.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Online Konsultasyon


Lütfen robot olmadığınızı doğrulayınız.

* Alanları zorunlu

Mesajınız gönderiliyor. Lütfen Bekleyiniz...

Sayın mesajınız başarılı bir şekilde elimize ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz. İlginize teşekkürler.

İşlem sırasında bir hata oluştu! Lütfen tekrar deneyiniz.

Lütfen formdaki tüm alanları doldurunuz.